Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wollewaps kan u veel bieden en wil graag samen met u kijken naar uw mogelijkheden.

Openingstijden
Wij zijn het hele jaar geopend op alle werkdagen van 06.30 tot 19.00 uur. Op nationale feestdagen zoals 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn wij gesloten.

Opvangmogelijkheden
Kindercentrum Wollewaps biedt zowel een peutergroep, kinderopvang en buitenschoolse opvang in een kinderdagopvanggroep vanaf nul jaar. Daarnaast bieden we ook voorschoolse- en naschoolse opvang. Wij bieden opvang op maat naar de wensen van uw (gezins)situatie.

Privacybeleid Wollewaps_mei 2018 def