De buitenschoolse opvang kent de voorschoolse- en naschoolse opvang. Kinderen zijn welkom vanaf 06.30u en worden op de gewenste tijd naar school gebracht. Na schooltijd worden de kinderen bij school opgehaald en onder begeleiding van een pedagogisch medewerkster naar het kindercentrum Wollewaps gebracht. Het gaat hier om kinderen met een leeftijd vanaf 4 jaar tot 12 jaar. Kinderen ouder dan 12 zijn van harte welkom om voor- en na schooltijd bij ons te komen. Zij kunnen zelfstandig naar school fietsen en indien gewenst weer terugkomen naar kindercentrum Wollewaps. Er zullen afspraken gemaakt worden met deze kinderen en hun ouders over o.a. de schooltijden en wanneer we ze kunnen verwachten.

 

Inspectierapport 2016 BSO

Inspectierapport 2016 BSO (oktober)

Inspectierapport 2017 BSO (januari)

Inspectierapport 12-10-2017 BSO Wollewaps incidenteel oz