Kindercentrum Wollewaps heeft een oudercommissie. Deze commissie kijkt mee
naar het beleid en eventuele wijzigingen binnen ons kindercentrum.

De huidige leden van de oudercommissie zijn:

Brenda Haven
Valerie Kort
Erik Woldhuis
Jacob Tjalsma

De notulen van de vergadering zijn in te zien voor ouders binnen het
afgeschermde oudergedeelte op onze website.

Als je contact wilt met de oudercommissie of ook in de oudercommissie wilt,
dan kan dat via het volgende e-mail adres: oudercommissiewollewaps@gmail.com