Peuteropvang
Als uw peuter er al aan toe is, of 2 jaar is, dan is hij of zij van harte welkom op onze peuteropvang. We bieden peuteropvang  op alle ochtenden in de week.  Inloop vanaf 8.45, om 9.00 uur starten we met het programma. Het ophalen is vanaf 12.00 uur.

De peutertijd is een belangrijke fase in de ontwikkeling van het kind. Tijdens deze periode leert een kind spelenderwijs allerlei basisvaardigheden. Onze peuteropvang biedt de kinderen een veilige speel- en leeromgeving en stimulans om te ontwikkelen. We hebben een programma aan de hand van dagritmekaarten waarbij de kinderen spelenderwijs leren. De kinderen leren samen spelen, samen delen en omgaan met regels en afspraken. Ook stimuleren wij taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen. Op deze manier worden ze spelenderwijs op het basisonderwijs voorbereid.
U kunt uw kind opgeven voor 1 of meerdere ochtenden per week voor onze peuteropvang. Voor peuteropvang gelden dezelfde tarieven als onze kinderopvang.

Het tarief voor kinderopvang is € 7,45 per uur.

Bijdrage in de peuteropvang
Vanaf 1 januari 2016 zijn alle peuterzalen overgegaan naar peuteropvang. Peuterspeelzalen heten tegenwoordig peuteropvang. Met de overgang wordt alvast vooruitgelopen op de nieuwe wetgeving die in 2018 van start gaat. Uw kind kan vanaf 2 jaar al terecht bij onze peuteropvang. Wij bieden 5 ochtenden in de week peuteropvang, gezien we dit zo flexibel mogelijk willen bieden. Alle ouders hebben recht op een bijdrage in de peuteropvangkosten. Dit kan via Kinderopvangtoeslag of Gemeentetoeslag. De toeslagen zijn inkomensafhankelijk. In het document hieronder kunt de voorwaarden vinden voor beide toeslagen. 

voorwaarden ouders-peuteropvang_def

Thema’s
Bij de peuteropvang werken we met thema’s. Hieronder staan de themabrieven van 2016:

Themabrief 1 Sinterklaas

Themabrief 2 Kerst                       foto’s themabrief 2 Kerst

Themabrief 3 Muis en Olifant    foto’s themabrief 3 Muis en Olifant

Themabrief 4 Zelf Doen               folder Zindelijkheid behorende bij themabrief 4 Zelf Doen          foto’s themabrief 4 Zelf Doen

Themabrief 5 Kunst                      foto’s themabrief 5 Kunst

Themabrief 6 Beer is ziek            foto’s themabrief 6 Beer is ziek

Themabrief 7 Lente