Peuteropvang

Peuteropvang VVE-gecertificeerd

VVE betekend voor- en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is voor peuters en vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 op de basisschool. Dus peuters krijgen bij ons voorschoolse educatie aangeboden en de doorgaans gebruikte benaming hiervoor is peuteropvang. Peuteropvang is vergelijkbaar met de voormalige peuterspeelzalen.

Wij bieden iedere ochtend peuteropvang van 08:30 tot 12:30 uur. Het peuterprogramma vindt altijd plaats op de peutergroep. Peuteropvang is een educatief programma, maar het wordt op een speelse wijze aangeboden.

Kinderen leren terwijl ze spelen en (creatief) bezig zijn. Er wordt hen op een gestructureerde wijze diverse activiteiten binnen een thema aangeboden. De peutergroep is dan geheel ingericht naar dat thema. Door het jaar heen worden er diverse thema’s behandeld, zodat de peuters zich breed kunnen ontwikkelen. Wij maken daarvoor gebruik van het programma Piramide. Dit is een prettig gestructureerd en VVE goedgekeurde methode.

We volgen bij ons programma de dagindeling van Piramide en maken dit inzichtelijk voor de kinderen d.m.v. dagritmekaarten. Door te werken met deze methode waarborgen we de ontwikkeling van diverse gebieden bij de peuters, namelijk de ontwikkeling van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

VVE-indicatie

Wanneer bij een kind een taalachterstand wordt geconstateerd bij het consultatiebureau, kan het kind in aanmerking komen voor een VVE-indicatie. Peuters van 2,5 jaar en ouder die een VVE-indicatie hebben komen vanaf 2017 in aanmerking voor een subsidie waarbij zij in totaal 4 ochtenden (waarvan 2 ochtenden gratis) in de week peuteropvang moeten volgen.